Andorra Valors

VENDA D'IMMOBLESSALE OF PROPERTIES

VENDA D'IMMOBLES

Posar un be immoble a la venda amb nosaltres, no costa diners. Només cal signar una Autorització de Venda d'un Be Immoble de VALORS CC, i aportar la següent documentació: 

 1. Còpia del DNI del propietari
 2. Còpia de l'Escriptura
 3. Còpia de les claus

Farem la promoció del seu habitatge; reportatge fotogràfic, promoció a la web i portals immobiliaris i col·laboració amb altres immobiliàries. 

Els nostres honoraris de mediació son del 5% i es fan efectius el dia de Notaria. Notaria demana els següents documents per una compra - venda: 

 • Certificat del Registre d'Inversors - en cas d'estrangers
 • Certificat de NO DEUTE del Comú
 • Certificat de NO DEUTE de la Comunitat
 • Certificat d'habitabilitat
 • Etiqueta Energètica o Certificat Energetic

Tramiten tots els documents de la compra - venda, en nom del venedor o comprador, per transferir la propietat. Organitzem i concertem data amb Notaria.

VALORS CC cobra 50 € (IGI inclòs) per sortida del despatx.  

Listing a property to sell with VALOR SCC costs nothing. It requires a signed Authorisation to sell the property and the following documents:

 1. Passport copy
 2. Title deeds copy
 3. Flat's keys copies

We will promote the flat; photographic report, in put in our web, Real Estate platforms and collegues cooperations.

Our fee is a 5% that will not be paid till Notary's sale date. At the Notary the documents required are:

 • Certification of Investment registration
 • Certification of NO DEBT from the Comú (Council)
 • Certification of NO DEBT from Condominium
 • Habitability Certification for the property
 • Energetic Label or Certification

We take care of all documents involved in a sale - purchase, on behalf of buyers and sellers. We organize the date at the Notary.

VALORS CC calls out = 50 € (Tax included).