Andorra Valors

LLOGUER D'IMMOBLESRENTAL OF PROPERTIES

LLOGER D'IMMOBLES

Fem una gestió integra dels lloguers de llarga durada i de temporada d'eski, i ens fem càrrec; dels dipòsits i de l'estat i condició dels habitatges, cobrem els lloguer mensuals, cobrem les despeses dels llogaters, gestionem les reparacions i millores a fer-hi. Els lloguers cobrats es re-integren als comptes bancaris andorrans dels propietaris. Gestionem els impostos dels no residents. VALORS CC descomptarà el 10% dels lloguers mensuals. Els propietaris signen un "Mandat de Gestió d'Arrendament d'un Habitatge" amb VALORS CC i li oferim els nostres serveis: 

  • Arrendaments Residencials   = 5 anys de contracte
  • Arrendaments d'Hivern          = 4 - 5 mesos de contracte
  • Gestió de reparacions                          
  • Gestió de taxes comunals i impostos
  • Honoraris mensuals de gestió       = 10%

NO GESTIONEM ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

We manage all the importants of long term and winter season rentals; hold the deposit and look after the property, charge the monthly rent, manage the repairs. Owners get their monthly income in their andorran bank. We manage the non-residents taxes. VALORS CC charges 10% on the monthly rents. The owner of the property signs a mandate with VALORS CC and their rental services are:

  • Long Term Rentals or Residentaila   =   4 - 5 years contract
  • Seasonal Rentals for Winter               =   4 - 5 months contract
  • Repairs management (rental taxes)     
  • Tax management
  • Monthly managing fee = 10%+IGI

WE DO NOT MANAGE HOLIDAY LETTINGS.