Andorra Valors

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATSCONDOMINIUMS MANAGEMENT

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

L'Administració de Comunitats es un servei orientat a tots els propietaris que formen la Comunitat i a canvi dels nostres honoraris anuals oferim a les Comunitats una gestió integra:

 • Gestió dels comptes bancaris; ingressos i pagaments
 • Gestió comptable; documentació i repartiments
 • Gestió Administrativa; comunicació, convocatòries, juntes i actes, ...
 • Gestió de morositat
 • Gestió de proveïdors; factures i pagaments

Els nostres honoraris anuals d’administració de comunitats segueixen els barems de l’AGIA:

 • Prss.    de 1 €  - 10.000 €           =   1.000 € + IGI
 • Prss.    de 10.001 € - 30.000 €  =   10% + IGI
 • Prss.    de 30.001 € - 60.000 €  =   8,5% + IGI
 • Prss.    de + 60.001 €                 =   6,5% + IGI

*S’ha d’afegir el IGI (IVA) = 4,5%

Els certificats comunitaris tenen un cost de 40 € (IGI inclòs).

Managing condominiums is dealing with each one of the owners in the building and our annual fee include the following services to the Condominium owners:

 • Bank Accounts management; income & charges
 • Accounts management; documents & implemetation
 • Administration management; communication, notices, meetings & minutes
 • Debtors management
 • Suppliers management; invoices & payments

Our annual fee is calculated according to AGIA standards (Chamber of Real Estate Agents) and vary for each one of the Condominiums. Fees are calculted on yearly budgets:

 • bdg    de 1 €  - 10.000 €           = 1.000 € + IGI
 • bdg    de 10.001 € - 30.000 €  = 10% + IGI
 • bdg.   de 30.001 € - 60.000 €  = 8,5% + IGI
 • bdg.   de + 60.001 €                 = 6,5% + IGI

*Tax to be added: 4.5% = IGI (VAT)

The condominium certifications cost 40 € (tax included).